castellanogallegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

Contrato ligado ao proxecto “Analise, Deseño e Prototipado dun Sistemas Intelixente de Apoio á Decisión Clínica no Ámbito da Cardioloxía (Dra. MEKNOW)”

Obxeto do contrato: Investigación en métodos de indexación e búsqueda de termos e deseño de sistemas baseados en coñecemento. De luns a venres en horario a convir (20 horas semanais)

Categoría profesional:  Graduado, Enxeñeiro Técnico ou Enxeñeiro en Informática.
 

Más información sobre el proceso de selección aquí.

  • Fecha de publicación de esta oferta : 31/07/2017
  • Fecha de cierre del proceso de selección: 20/08/2017
  • [ Proceso de selección cerrado ]

EL CENTRO

ÁREAS TECNOLÓGICAS

PROYECTOS

ACTIVIDAD

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO