O reitor e o xerente reflexionan co PAS sobre a adaptación da estrutura administrativa ás novas necesidades da universidade

29/04/2019 - UDC