NOTICIAS COLABORACIONES • O proxecto contempla a participación activa de estudantes de secundaria e persoas con discapacidade para resolver retos tecnolóxicos de aplicación para mellorar a calidade de vida das persoas con parálise cerebral.
 • O importe da axuda concedida polo FECYT é de 30.000 euros.

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT), dependente do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, concedeu ao Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC unha axuda de 30.000 euros no marco da Convocatoria de axudas para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación. O proxecto leva por título “Mozos para unha tecnoloxía inclusiva: promovendo solucións tecnolóxicas con e para estudantes de secundaria e persoas con parálise cerebral – JÓVENES TECH-IN”.

O proxecto realizarase xunto con ASPACE Coruña, asociación pioneira en Galicia en atención integral a persoas con parálise cerebral. Esta acción está liderada polo subdirector do CITIC, Javier Pereira Loureiro, e a directora xerente de ASPACE Coruña, Sonia Ruiz Vargas.

Con este proxecto contémplase a participación activa de estudantes de instituto e persoas con discapacidade para resolver retos tecnolóxicos de aplicación para mellorar a calidade de vida das persoas con parálise cerebral. Así, crearanse grupos de traballo formados polo alumnado de diferentes centros educativos e polas persoas usuarias de ASPACE Coruña, a quen se propoñerán diferentes retos relacionados coa robótica e a realidade aumentada para a rehabilitación, a domótica e o desenvolvemento de actividades de ocio realizadas a medida, entre outros.

Cabe destacar que o CITIC e ASPACE Coruña acadaron recentemente un convenio de colaboración a través da UDC, para consolidar a cooperación existente entre ambas entidades, co fin de  promover relacións de beneficio mutuo en materia de colaboración académica e mellorar as actividades ás que ambas se dedican por separado e optimizar os recursos.  

O CITIC ten como principais obxectivos potenciar o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións por todos os colectivos da sociedade atendendo á súa diversidade, promover e favorecer o traballo conxunto entre organismos de persoas con discapacidade, institucións comunitarias e universidades, así como fomentar o desenvolvemento e uso das TIC orientadas a colectivos de persoas discapacidade e familias, satisfacendo as súas necesidades e expectativas.

LEER MÁS

 • Os investigadores Marcos Ortega e Jorge Novo presentaron os seus avances para o diagnóstico de COVID-19 ao Servizo de Radioloxía do CHUAC.
 • Os desenvolvementos realizados permiten obter resultados moi fiables incluso en imaxes de baixa calidade en radiografías portátiles, utilizadas habitualmente en servizos de urxencias e en UCI.

A Coruña, 20 de xullo de 2020.- Os investigadores do Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC Marcos Ortega e Jorge Novo presentaron recentemente ao Servizo de Radioloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) os seus avances acadados en materia de sistemas automáticos de apoio ao diagnóstico de COVID-19 baseados en imaxe radiolóxica mediante o uso de técnicas de intelixencia artificial como a aprendizaxe profunda.

Esta ferramenta é capaz de distinguir entre individuos sen sintomatoloxía, pacientes con sintomatoloxía compatible con pneumonía ou outras afectacións pulmonares e aqueles cuxa sintomatoloxía específica é compatible con COVID-19.

Os desenvolvementos realizados permiten obter resultados moi fiables mesmo en imaxes de baixa calidade provenientes de dispositivos de radiografía portátiles, o que aumenta a utilidade do sistema ao ser ideal para utilizar en servizos de urxencia, cribados ou ata en UCI, escenarios onde a mobilidade reducida e a necesidade de inmediatez na toma de decisións son aspectos clave no diagnóstico e seguimento do paciente.

Na reunión aproveitouse ademais para avanzar nas vías de colaboración establecidas entre os investigadores do CITIC e do CHUAC. Así mesmo, comezouse xa coa planificación da implantación da solución de apoio ao diagnóstico nos sistemas do hospital de cara a mellorar a capacidade de resposta e seguimento ante posibles situacións de urxencia en relación coa crise do COVID-19.

LEER MÁS

Los investigadores del CITIC Marcos Ortega y Jorge Novo presentaron recientemente al Servicio de Radiología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) sus avances alcanzados en materia de sistemas automáticos de apoyo al diagnóstico de COVID-19 basados en imagen radiológica mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje profundo. Esta herramienta es capaz de distinguir entre individuos sin sintomatología, pacientes con sintomatología compatible con neumonía u otras afectaciones pulmonares y aquellos cuya sintomatología específica es compatible con COVID-19.

Los desarrollos realizados permiten obtener resultados muy fiables incluso en imágenes de baja calidad provenientes de dispositivos de radiografía portátiles, lo que aumenta la utilidad del sistema al ser ideal para utilizar en servicios de urgencia, cribados o incluso en UCI, escenarios donde la movilidad reducida y la necesidad de inmediatez en la toma de decisiones son aspectos clave en el diagnóstico y seguimiento del paciente.

En la reunión se aprovechó además para avanzar en las vías de colaboración establecidas entre los investigadores del CITIC y del CHUAC. Asimismo, se ha comenzado ya con la planificación de la implantación de la solución de apoyo al diagnóstico en los sistemas del hospital de cara a mejorar la capacidad de respuesta y seguimiento ante posibles situaciones de emergencia en relación con la crisis del COVID-19.

La herramienta ya está disponible para uso de manera online en xray4covid.citic.udc.es. Cabe destacar que, a diferencia de muchas iniciativas similares, integra métodos específicamente entrenados para imágenes de dispositivos portátiles. Además, dichos desarrollos han sido validados bajo la colaboración de especialistas del servicio de radiología del CHUAC.

Los resultados preliminares de los desarrollos realizados se pueden consultar en:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20087254v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.18.20134593v1

LEER MÁS

 • O obxectivo do convenio é potenciar os resultados de investigación e transferencia para mellorar a calidade de vida e a participación das persoas con discapacidade a través de recursos tecnolóxicos.
 • O acordo foi asinado esta mañá polo reitor da UDC, Julio Abalde, e a directora xerente de ASPACE Coruña, Sonia Ruiz Vargas.

O Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC promove un convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e ASPACE Coruña, asociación pioneira en Galicia en atención integral a persoas con parálise cerebral, para potenciar os resultados de investigación e transferencia entre o CITIC e ASPACE Coruña e mellorar desta forma a calidade de vida e a participación das persoas con discapacidade a través de recursos tecnolóxicos.

O acordo foi asinado esta mañá polo reitor da UDC, Julio Abalde, e a directora xerente de ASPACE Coruña, Sonia Ruiz Vargas. Tamén estiveron presentes no acto, por parte do CITIC, o director, Manuel F. González Penedo, e o subdirector, Javier Pereira Loureiro, e por parte de ASPACE Coruña, a subdirectora, Mª Carmen Barreiro Santos, e a responsable de comunicación, Patricia Pérez Villar.

Esta alianza, que ten o fin de promover relacións de beneficio mutuo en materia de colaboración académica,  consolida a cooperación existente entre o CITIC e ASPACE Coruña, iniciada en novembro de 2019 a través dun grupo de traballo dedicado á creación de contidos informáticos dirixidos a potenciar os programas de rehabilitación física e cognitiva de persoas con parálise cerebral. Así, as entidades pretenden mellorar as actividades ás que ambas se dedican por separado e optimizar os recursos, establecendo unha colaboración nos ámbitos da sociedade e a tecnoloxía que satisfagan as necesidades e expectativas do colectivo atendendo á diversidade.

O CITIC ten como principais obxectivos potenciar o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións por todos os colectivos da sociedade atendendo á súa diversidade, promover e favorecer o traballo conxunto entre organismos de persoas con discapacidade, institucións comunitarias e universidades, así como fomentar o desenvolvemento e uso das TIC orientadas a colectivos de persoas discapacidade e familias, satisfacendo as súas necesidades e expectativas.

 

 

 

 

 

 

 

 

LEER MÁS

El CITIC ha sido nombrado miembro del comité gestor de PLANETIC, la Plataforma tecnológica española para la adopción y difusión de las tecnologías electrónicas, de la información y la comunicación. El representante del CITIC en el órgano será el responsable de Transferencia Tecnológica e Innovación del centro, Manuel Bustabad.

PLANETIC pretende ofrecer una visión global e integrada del sector TIC español, atender a las necesidades TICs de los diferentes sectores económicos españoles, impulsar el posicionamiento internacional del sector TIC español y servir como espacio de trabajo común para agentes I+D+i y empresas del sector.

Así, el comité gestor de PLANETIC es el órgano encargado de la gestión estratégica y operativa de la plataforma. Entre sus funciones destacan la representación de la misma ante los diferentes organismos; fomentar la participación y colaboración entre los miembros en iniciativas, proyectos, programas y actividades de interés para la plataforma; y establecer y coordinar la Agenda estratégica.

LEER MÁS

El CITIC colabora en la organización de #HACKatHOME, el primer hackathon 100 % virtual de Galicia, que se celebrará del 27 al 30 de junio. El objetivo de este encuentro es crear soluciones innovadoras en Galicia para adaptar el tejido empresarial a una nueva realidad tras la crisis sanitaria.

Así, #HACKatHOME involucra a empresas tecnológicas, universidades y personas de diferentes ámbitos para construir soluciones tanto físicas como digitales para cinco de los grandes retos de la industria, el comercio y el empleo, durante cuatro días de trabajo en remoto con actividades paralelas online y el pitching final de proyectos.

Los proyectos serán valorados por un comité de expertos, del que forman parte representantes del CITIC. Los tres mejores proyectos tendrán un apoyo económico de 1000 € y un seguimiento específico durante seis meses por parte de las instituciones participantes en el hackathon.

Los cinco retos que se han definido son los siguientes:

 • Reto 1. Soluciones “low touch”: ideas para mejorar los espacios de trabajo, así como la gestión de productos, materiales y herramientas evitar la dispersión del virus.
 • Reto 2. Repensando la venta al público: ideas para incrementar la seguridad de los espacios comerciales y evitar el impacto negativo en el volumen de negocio.
 • Reto 3. Trabajo en remoto: ideas para optimizar el trabajo en remoto o minimizar el contacto interpersonal en los sectores que requieran trabajo presencial.
 • Reto 4. Una industria más local: ideas para reducir las necesidades de desplazamiento de la industria tanto para la compra como para la oferta.
 • Reto 5. Un nuevo concepto de “equipo”: ideas para coordinar equipos de trabajo en un nuevo contexto de separación física.

Inscripción abierta hasta el próximo 21 de junio

LEER MÁS

El CITIC ha donado un lote de pantallas pediátricas de protección individual destinadas a los usuarios de ASPACE Coruña. La entrega se realizó esta mañana al fisioterapeuta de ASPACE Coruña, Rubén Carneiro, por parte del director del CITIC, Manuel F. González Penedo, el subdirector, Javier Pereira, y el responsable de la unidad de sistemas, Alejandro Mosteiro.

Las pantallas han sido fabricadas con la impresora 3D del CITIC y serán utilizadas por los usuarios del centro educativo de ASPACE Coruña, niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 3 y los 21 años, y del centro de atención temprana, que atiende a niños de hasta 6 años.

El CITIC y ASPACE Coruña mantienen una colaboración desde 2019 a través de un grupo de trabajo que tiene el objetivo de definir contenidos informáticos para mejorar la evaluación y programas de rehabilitación de personas con parálisis cerebral.

Más información

LEER MÁS

Investigadores del CITIC coordinan el proyecto europeo de innovación educativa “AI+ Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School”. Liderado por el investigador del área de Inteligencia Artificial del CITIC, Francisco Javier Bellas Bouza, el proyecto tiene el objetivo de desarrollar un plan de estudios de Inteligencia Artificial adaptado a la educación secundaria en Europa. Este plan de estudios estará dirigido a estudiantes de 15 a 17 años con formación básica previa en robótica y programación.

El proyecto tiene una duración de tres años y cuenta con una financiación de 371.512 euros, el mayor de todas las concedidas en la convocatoria K201 (educación escolar) en 2019.

El consorcio que integra el proyecto está compuesto por seis socios de cinco países: España, Italia, Lituania, Eslovenia y Finlandia. El equipo del CITIC desarrollará todos los resultados intelectuales en colaboración con el resto de los centros escolares asociados.

Este trabajo supone una oportunidad tanto para la UDC como para el sistema educativo gallego, ya que permitirá posicionarse como referente en innovación tecnológica en España y Europa, potenciando una materia que se prevé que tendrá gran demanda en los próximos años en todo el mundo.

LEER MÁS

Los investigadores del CITIC Ricardo Cao y Susana Ladra participan en el proyecto de investigación puesto en marcha por la empresa pública Edar Bens SA para analizar la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. El estudio ha determinado que, si bien llega material genético del virus a la planta, este se elimina antes de su salida al mar, por lo que queda descartada su diseminación ambiental en la costa coruñesa.

Este era uno de los objetivos del proyecto de investigación que realiza un equipo multidisciplinar liderado por la investigadora del Grupo de Microbiología del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Margarita Poza, y del que también forman parte el CHUAC, la UDC y el CICA.

El proyecto analiza distintos puntos del alcantarillado para medir la incidencia del SARS-CoV-2 en la población y predecir futuros brotes, a través del análisis de la carga viral presente en las aguas residuales y lodos de la depuradora de Bens, ya que recoge datos de toda la población, incluyendo personas que hayan pasado el COVID-19 sin saberlo. Además, el mantenimiento de la toma de muestras en el tiempo permitirá estar alerta ante posibles repuntes de COVID-19.

El proyecto ha sido invitado a sumarse a la red europea NORMAN de investigación científica sobre aguas residuales para colaborar en un estudio conjunto con plantas de tratamiento de Francia, Noruega, Alemania, Holanda, Eslovaquia, Suiza, Suecia, etc.

LEER MÁS

La investigadora del área de Inteligencia Artificial del CITIC, Thais Pousada, continúa ofreciendo formación, a través de webinars, en colaboración con diferentes entidades. Los cursos que impartió durante las últimas semanas son los siguientes:

 • Todos los martes de marzo y abril impartió formación para la inserción laboral de mujeres migrantes con la ONG Mestura.
 • El 16 de abril impartió la ponencia “Entendiendo la Estadística: Aplicación a Terapia Ocupacional” organizada por el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (COTOGA).
 • El 29 de abril ofreció un webinar en la plataforma Miríadax sobre “Cuidado del propio cuerpo: Consejos para una buena higiene postural”, enmarcado en el ciclo de sesiones #YoMeQuedoEnCasa promovido por la plataforma. La sesión fue seguida por personas de diferentes países.

Por otra parte, el 30 de abril participó por invitación de la organización en una reunión de la Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA). La ponencia “AT provision in the time of COVID-19” tuvo el objetivo de abordar el impacto del COVID-19 en el proceso de prescripción y provisión de productos y tecnologías de apoyo a nivel internacional, siendo una oportunidad para aprender sobre cómo promover la entrega de tecnología de apoyo y proteger a la población vulnerable durante esta crisis.

LEER MÁS

Un equipo formado por miembros del CITIC participó en el hackatón europeo “EU vs virus”, organizado por la Comisión Europea, a través del Consejo Europeo de Innovación y en colaboración con los Estados miembros de la UE. El hackatón tiene el objetivo de conectar a la sociedad civil, innovadores, socios e inversores de toda Europa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con el coronavirus.

El equipo, bajo el nombre “Let's move by the deconfining!”, estuvo formado por el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia de la UDC e investigador del CITIC, Salvador Naya; la investigadora del área de Ingeniería Nuclear de la UDC, Sonia Zaragoza; la integrante el área de Proyectos Europeos de I+D de la OTRI de la UDC, Dolores Pérez Brun; la responsable de la Unidad de Proyectos Europeos del CITIC, Ana Almécija; y la ingeniera aeroespacial de Airbus Francia, Blanca de la Iglesia.

Los participantes tuvieron 48 horas para colaborar a través de diferentes plataformas online y construir una solución dentro de las áreas de desafío. La propuesta del CITIC fue el desarrollo de una aplicación de software para monitorizar el proceso de desconfinamiento, basada en el análisis de datos y en machine learning.

El próximo 30 de abril se conocerán los proyectos ganadores en una ceremonia de premios en streaming.

LEER MÁS

La Comisión Europea, a través del Consejo Europeo de Innovación y en colaboración con los Estados miembros de la UE, organiza el hackatón europeo “EU vs virus”, que se celebrará del 24 al 26 de abril. El hackatón tiene el objetivo de conectar a la sociedad civil, innovadores, socios e inversores de toda Europa con el fin de desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con el coronavirus. Los participantes tendrán 48 horas para colaborar a través de diferentes plataformas online y construir una solución dentro de las áreas de desafío.

Se lanzarán distintos retos en los ámbitos de la salud; aplicaciones para negocios;, cohesión social y política; teletrabajo y teleformación; y financias digitales, además de recoger nuevas ideas por parte de los participantes, relacionados todos ellos con el nuevo contexto económico y social provocado por el COVID-19.

El registro permanece abierto y el próximo 30 de abril se conocerán los proyectos ganadores en una ceremonia de premios en streaming.

Más información

LEER MÁS

El CITIC colabora con el evento OBAWeek (Online Business Agility Week), que organiza Kelea y se celebra del 14 al 16 de abril. Durante estos tres días, ponentes de primer nivel de diferentes lugares y diferentes sectores compartirán sus conocimientos y experiencias en Agilidad Empresarial, Innovación, Cultura y Transformación. Se trata del primer evento online de estas características que se realiza en España. El objetivo es aportar inspiración al ecosistema empresarial para el desarrollo de nuevas ideas.

El evento se compone de 10 charlas y una mesa redonda para poder interactuar con los demás participantes.

Parte de la recaudación del evento de donará a un fin benéfico. En concreto, al menos el 25 % de la recaudación total se destinará a la iniciativa #AguaparaHospitalesCOVID19, liderada por AUARA, una marca de productos que se venden con el fin de financiar proyectos de acceso a agua potable.

Más información e inscripción

LEER MÁS

La investigadora del área de Inteligencia Artificial del CITIC, Thais Pousada, está ofreciendo teleformación, a través de webinars, en colaboración con diferentes entidades sin ánimo de lucro. Los cursos que ha impartido son los siguientes:

- Formación para mujeres y su inserción laboral: Cuidados del cuerpo durante las movilidades y cuidados de la piel de personas con dependencia (ONG Mestura)

- Webinar y coloquio para las familias (Federación Española de Enfermedades Raras)

 • Estimulación sensorial
 • Recursos de acceso al curriculum en educación

- Webinar y coloquio para familias y profesionales (Duchenne Parent Project España)

 • Tecnologías y productos de apoyo
 • Adaptaciones para el acceso al vehículo y la conducción
 • Recursos para la comunicación y acceso al ordenador

Además, también impartirá un webinar el próximo 29 de abril sobre higiene postural y ergonomía, enmarcado en el ciclo de sesiones a través de Instagram promovido por Miríadax.

LEER MÁS

Un grupo de investigadores del área de Ciencia e Ingeniería de Datos del CITIC, dirigido por Susana Ladra y José Paramá, se encuentra desarrollando un proyecto de investigación para la caracterización de cuasiespecies virales do SARS-CoV-2, la investigación es una parte central de la tesis doctoral del investigador Borja Freire.

Las cuasiespecies son las diferentes cepas que se encuentran en una persona infectada, una mezcla heterogénea de genomas muy relacionados entre sí, con una similitud superior al 98 %. Así, con el objetivo de entender el virus y sus mutaciones, contribuyendo a su caracterización, esta iniciativa estudia el genoma del virus, comparando diferentes genomas obtenidos de diferentes muestras para ver dónde muta el virus y dónde no muta nunca, es decir, qué es lo que es esencial para el virus y qué no cambia. Esto permitirá encontrar tratamientos y vacunas contra el virus.  

Desde el CITIC, en el marco de un proyecto europeo que ha liderado el centro, y en colaboración con la Universidad de Helsinki, se ha desarrollado un software que aborda el problema de ensamblaje de cuasiespecies virales, que permite caracterizar las cuasiespecies presentes en una muestra a partir de datos de secuenciación. Los resultados experimentales muestran que este software es preciso y rápido, algo que no se consigue simultáneamente por otros métodos existentes actualmente. Además, permite recuperar cuasiespecies de baja abundancia, que a menudo se pasan por alto otras técnicas.

LEER MÁS

Un grupo de investigadores del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial del CITIC, dirigidos por Marcos Ortega, se encuentran trabajando en tres iniciativas que tienen el objetivo de buscar soluciones para la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Estos tres proyectos se basan en nuevos desarrollos y en adaptaciones de resultados previos.

 • Herramienta de recogida de datos clínicos de pacientes para estudios asociados a riesgos patológicos

Se trata de una herramienta web distribuida y securizada que permite recoger toda la información de un paciente (historial clínico, analítica, pruebas de imagen, recogida de constantes vitales, etc.) al tiempo que incorpora herramientas automáticas de estratificación del paciente. Así, permite homogeneizar la recogida, consulta y utilización de la ingente cantidad de datos necesaria para establecer los estudios clínicos relacionados con el COVID-19. Es fácilmente integrable con posibles soluciones que permitan generar conocimiento nuevo sobre el comportamiento de los pacientes según tipología.

 • Herramienta automática para mejora de la eficacia de los tests RT-PCR

Este módulo, que ya se está desarrollando en colaboración con el personal clínico, se servirá del uso de técnicas de aprendizaje profundo sobre un número significativo de muestras tanto positivas como negativas de las pruebas RT-PCR realizadas con varios dispositivos. Los enfoques de la información servida serán dos: por un lado, conociendo el resultado del test y la valoración clínica del paciente posteriormente, el sistema aprenderá a mejorar la respuesta del test reduciendo principalmente el número de falsos negativos, conocidos en el conjunto de entrenamiento.

Asimismo, complementariamente, se podrá mostrar una estimación de la fiabilidad del test en función de las características del paciente.

Esto permitirá reducir el número de casos no detectados con sintomatología leve o asintomáticos y evitará, por tanto, que se conviertan en nuevos focos de contagio.

 • Herramienta de triaje y estratificación asistencial en base a imagen radiológica

Este proyecto también se está poniendo en marcha, planteado sobre pruebas radiológicas que permitan un uso eficiente para que sea factible el acceso al mismo por parte de la mayoría de los pacientes con sospecha de afectación por COVID-19. Por tanto, se plantea el uso de Rx con el objetivo de que la llegada de esta solución tenga un impacto lo más amplio e inmediato posible. Mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial se dispondrá de un módulo de triaje automático e inmediato en base a imagen radiológica.

LEER MÁS

El pasado 10 de febrero una delegación del CITIC visitó el CEGADI (Centro Galego de Desenvolvemento Integral) para conocer de cerca el proyecto de Innovación en Autonomía Personal que está desarrollando COGAMI en Santiago de Compostela.

A la visita y posterior reunión asistieron por parte del CITIC, el director, Manuel F. González Penedo; el subdirector, Javier Pereira; el responsable de Transferencia Tecnológica e Innovación, Manuel Bustabad; y la investigadora Thais Pousada. Por parte de COGAMI participaron en el acto la coordinadora de Áreas de COGAMI, Charo Lema; la coordinadora del área de Autonomía Personal, Juani Tubío; y la coordinadora del área de Proyectos y Personal del CEGADI, Catuxa Pereira.

En la reunión de trabajo se pudieron conocer los recursos tecnológicos que están utilizando en este innovador proyecto en donde se utiliza la realidad virtual y la impresión aditiva 3D, entre otras tecnologías, así como en qué aspectos el CITIC puede colaborar en desarrollar tecnologías aplicadas al ámbito de la autonomía personal. Asimismo, se definió un calendario para seguir avanzando en esta colaboración y abordar proyectos más ambiciosos con financiación de convocatorias públicas competitivas nacionales o internacionales.

Esta actuación se enmarca en el plan de trabajo definido mediante el convenio de colaboración firmado entre el CITIC y COGAMI en abril de 2019 y es continuación de la jornada de formación en el ámbito TIC que desde el CITIC se impartió al personal de COGAMI el pasado mes de enero.

LEER MÁS

El CITIC organiza un curso de programación visual basada en bloques y placas Makeymakey, Microbit, Playground y Arduino para el desarrollo de contenidos de intervención, rehabilitación y domótica en personas con discapacidad. Este curso, bajo el nombre “Nuevos recursos TIC para productos de apoyo” se enmarca en el convenio de colaboración entre el CITIC y COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), y está especialmente destinado al personal de la Confederación, pero igualmente está abierto a toda persona interesada en el desarrollo de novedosos contenidos que pueden ser aplicados para trabajar con personas con discapacidad.

El curso tendrá lugar este viernes 17 de enero de 10:00 a 17:30 horas y es de acceso abierto y gratuito previa inscripción a través de formulario.

Más información e inscripción

LEER MÁS

El subdirector del CITIC Javier Pereira imparte un curso gratuito de programación basada en bloques dirigida a profesionales de ASPACE Coruña, con el objetivo de dotar de las capacidades suficientes a personas sin experiencia en programación que les permita crear programas gráficos para intervención y rehabilitación con personas con discapacidad. Se crearán ejemplos prácticos para personas con parálisis cerebral.

En el curso, que tiene lugar el 5, 12 y 19 de diciembre, se abordarán las posibilidades de contenidos con realidad aumentada, interacción con el sonido ambiente, placa Makey Makey, Leap Motion, Placa Micro:bit y placa Playgroung Express.

Más información

LEER MÁS

El director del centro de desarrollo infantil PASITOS visitó las instalaciones del CITIC para establecer acuerdos de colaboración entre ambos centros para la evaluación de entornos virtuales inmersivos como nueva herramienta de intervención en niños con fines terapéuticos.

PASITOS ya había contado con la colaboración del CITIC con anterioridad para crear contenidos basados por ordenador para trabajar con niños. Mediante esta nueva colaboración, se están evaluando las posibilidades que ofrece la realidad virtual y los entornos inmersivos como elementos estimulantes para captar la atención de los niños y conseguir trabajar aspectos de sus hábitos y capacidades que le permiten un mayor grado de autonomía y participación social.

LEER MÁS

El experto en Procesamiento de Lenguaje Natural Anssi Yli-Jyrä, investigador principal del Departamento de Humanidades Digitales de la Universidad de Helsinki, se encuentra de visita estos días en Coruña con investigadores del ámbito de procesado del lenguaje natural del área de investigación de IA del CITIC.

Durante su estancia colaborará con ellos en la codificación de árboles sintácticos como cadenas, una colaboración enmarcada dentro del trabajo desarrollado en la ERC Starting Grant FastParse sobre técnicas de análisis sintáctico como etiquetado de secuencias. A modo de señal de inicio de su breve estancia, el investigador ha impartido la charla: "Embedding Graphs to the String Space to Support Succinct Representation of Graph Properties".

LEER MÁS

El CITIC y ASPACE Coruña han creado un grupo de trabajo para definir contenidos informáticos para mejorar la evaluación y programas de rehabilitación de personas con parálisis cerebral. Así, ha visitado el CITIC el grupo de trabajo de ASPACE, formado por el fisioterapeuta Rubén Carneiro, la logopeda Mirian Piñeiro, la informática María José Pérez y la terapeuta ocupacional Aroa Fernández. Este grupo, acompañado por el subdirector del CITIC Javier Pereira, ha podido conocer a través de la sala de demostradores del CITIC algunos ejemplos de potencialidad que actualmente nos ofrecen los sistemas de realidad virtual, los sistemas de realidad aumentada y los robots para intervenir con los usuarios de ASPACE.

El CITIC y ASPACE han definido una agenda de trabajo para los próximos seis meses en la que se contará con la participación de usuarios y el desarrollo de pequeños retos que permitan con fines terapéuticos mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.

LEER MÁS

 • Os procesos de decisión celular están relacionados coa utilidade das células nai e a progresión tumoral.
 • Os resultados do traballo foron publicados na revista científica Nature Communications.

A Coruña, 29 de outubro de 2019.- O investigador do Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña, Carlos Vázquez Cendón, xunto cos investigadores do Instituto de Investigaciones Marinas (IIM)-CSIC de Vigo, Manuel Pájaro, Irene Otero e Antonio A. Alonso, desmontan unha teoría asumida ata o momento sobre os procesos de decisión celular, relacionados coa utilidade das células nai e a progresión tumoral.

Os resultados acadados polo equipo multidisciplinar de investigadores galegos foron publicados na revista científica Nature Communications. Este traballo cambia a forma na que se viñan interpretando os resultados experimentais nos procesos de decisión celular, e que permite cuantificar a relación entre ruído molecular e o grao de reversibilidade ou irreversibilidade da decisión celular. Entender como se producen estes procesos é unha cuestión fundamental en bioloxía. Así, as técnicas levadas a cabo polo grupo de investigadores explica a aparente contradición entre teoría e evidencia experimental, o cal ten importantes implicacións a nivel teórico e práctico.

Para acadar o fito foi necesario o desenvolvemento de modelos matemáticos baseados en ecuacións diferenciais e a súa simulación numérica, que proporciona novas interpretacións dos procesos de diferenciación celular.

Os procesos de decisión celular son aqueles mediante os cales as células responden a estímulos e sinais procedentes do seu ao redor cambiando de fenotipo, e polo tanto “deciden” cal é o adecuado a cada situación. Os procesos de decisión celular están involucrados en funcións imprescindibles nos seres vivos como a división celular, e aparecen relacionadas tamén con estados patolóxicos.

De esquerda a dereita: Manuel Pájaro, Irene Otero, Carlos Vázquez e Antonio A. Alonso

Sobre o CITIC

O CITIC é un Centro de Investigación Singular que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, é un punto de encontro entre a Universidade e a empresa no que conflúen departamentos de I+D de empresas do sector TIC con investigadores procedentes do ámbito universitario. No ano 2016, o CITIC recibe o distintivo de Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019, sendo o único centro TIC de Galicia recoñecido con esta distinción, cofinanciado pola Xunta de Galicia e pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

LEER MÁS

El subdirector del CITIC, Javier Pereira, presentó las capacidades del CITIC durante las jornadas de trabajo internas que el Grupo Oesía celebró en sus instalaciones de A Coruña con la presencia de un significativo número de responsables territoriales. Durante la presentación se habló de temáticas de investigación en el ámbito TIC y de mecanismos de colaboración entre el Grupo Oesía y la UDC, con especial atención al desarrollo de productos y servicios basados en la inteligencia artificial. La participación del Grupo Oesía en el Digital Innovation Hub promovido desde la UDC ha sido el marco en el cual se podrán enmarcar futuras actuaciones conjuntos.

El Grupo Grupo Oesía diseña y desarrolla ingeniería aplicada a Seguridad y Defensa, y también a la sociedad civil, con el objetivo de proporcionar servicios y equipos a la vanguardia de la modernidad y la tecnología.

LEER MÁS

El responsable de I+D+i de DomusVi, Roberto González Novas, ha visitado las instalaciones del CITIC. Durante la visita pudo conocer las capacidades de investigación y de transferencia que tiene el centro para abordar proyectos en el ámbito de la salud, del envejecimiento activo y de la discapacidad mediante el desarrollo de soluciones innovadoras.

Así, esta visita ha servido para establecer nuevas líneas de colaboración y comenzar a trabajar en futuros proyectos que permitan mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas.

Cabe destacar que, recientemente, el CITIC y DomusVi han participado conjuntamente en el desarrollo del proyecto GERIA-TIC, que tiene el objetivo de aplicar de la tecnología y la medicina participativa para favorecer el empoderamiento de las personas mayores y un envejecimiento activo.

DomusVi es la mayor red de centros y servicios de atención a las personas, donde además de ofrecer atención especializada a personas mayores y de salud mental, se apuesta por la importancia del envejecimiento activo para mantener la calidad de vida de las personas mayores y evitar, de ese modo, el deterioro asociado a la edad y prevenir patologías derivadas del sedentarismo. Su compromiso con la innovación y la calidad son valores esenciales de la identidad corporativa, manifestándose en los proyectos e iniciativas que difunde y comparte con la sociedad.

LEER MÁS

Un grupo de investigadores del CITIC ha participado en una Learning Expedition (LEX) en Países Bajos, en la que han visitado el Dementia Village - The Hogeweyk. Se trata de un complejo especializado en el cuidado a personas de edad avanzada con demencia. Es un modelo pionero y único en el mundo, ya que no se trata de un centro, sino de una villa formada por más de una veintena de casas y diferentes locales como tiendas, supermercado, restaurantes, teatro, etc., en la que el equipo médico está al cuidado de los más de 150 residentes durante las 24 horas del día.

Los investigadores del CITIC tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones del complejo The Hogeweyk gracias a esta LEX, donde pudieron explorar nuevas ideas desde perspectivas disruptivas.

LEER MÁS

El pasado martes 25 el CITIC recibió la visita de un grupo de profesores del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes ASPRONAGA, con el objetivo de establecer un futuro acuerdo de colaboración entre las dos entidades.

ASPRONAGA (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia) es una institución benéfica que promueve la formación y la participación de las personas con discapacidad intelectual, para mejorar su calidad de vida. El centro educativo es pionero en el uso y la aplicación de las TIC durante sus procesos de aprendizaje y tiene una dilatada experiencia con el uso de impresoras 3D, robótica y software específico para la comunicación.

De esta forma, la visita ha servido para sentar las bases de una futura colaboración entre ambas entidades, que reportará beneficios no solo en términos de resultados de investigación, sino también una contribución social para mejorar el acceso y uso de las TIC por parte de diferentes grupos de personas.

LEER MÁS

Un grupo de investigadores del CITIC acoge la estancia de investigación del catedrático de la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), Marc Denecker, que está teniendo lugar durante el mes de junio.

El profesor Marc Denecker es especialista en Razonamiento no Monótono, Programación Lógica y, en especial, en Razonamiento Causal, que es el principal motivo de su estancia. Ayer impartió en la Facultad de Informática de la UDC la charla “On causal mechanisms and causal processes for actual causation”.

LEER MÁS

El CITIC se ha incorporado a la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA), siendo el primer centro de investigación español en formar parte de ella. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro creada en 1983 y formada por socios numerarios e institucionales, que tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de la Inteligencia Artificial tanto en el ámbito español como en el Iberoamericano.

Entre los fines de la AEPIA se encuentra la creación y coordinación de grupos de trabajo, el apoyo a la transferencia de tecnología, el apoyo a entidades para facilitar su innovación y aplicación de las técnicas y aplicaciones de la Inteligencia Artificial, proporcionar un soporte y foro de discusión a investigadores y estudiantes en sus actividades relacionadas con la Inteligencia Artificial, desde los aspectos de investigación científica y tecnológica, desarrollo, aplicación y docencia.

En el CITIC alrededor de la mitad de los investigadores trabajan en proyectos relacionados con la IA, por lo que es una disciplina de gran interés para el Centro. Una de sus tres áreas tecnológicas, en concreto la de Percepción, Cognición e Interacción, cubre un amplio espectro de técnicas de Inteligencia Artificial. Cabe destacar también que la presidenta de la AEPIA, Amparo Alonso, es investigadora del CITIC.

La incorporación del CITIC a la AEPIA supondrá una excelente oportunidad para la cooperación con diferentes instituciones en el ámbito de la IA y el fomento de la transferencia de resultados a la sociedad.

LEER MÁS

Investigadores del CITIC colaboran con la cátedra Handytronic - Grupo Telecon, dirigida por el subdirector del centro, Javier Pereira, y adscrita a la Facultad de Informática de la UDC, en la organización de un curso gratuito de introducción a RedCap (Research Electronic Data Capture), una plataforma para investigación que permite la captura de datos de estudios biomédicos.

El curso semipresencial “Redcap. Registro de datos en estudios biomédicos” tratará los fundamentos de utilización de la plataforma como investigador y ejemplos de proyectos en lo que se utilizan escalas y tests para llevar a cabo diferentes tipos de estudios. El curso consta de dos partes: por un lado, el curso presencial con una duración de 4 horas y, por otra, un proyecto de desarrollo virtual con una exigencia de dedicación estimada de otras 6 horas. Este módulo será desarrollado utilizando la plataforma de teleformación Moodle.

El registro es abierto y gratuito

LEER MÁS