NOVIDADESFundación “La Caixa” lanzou a convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19, destinada a financiar proxectos de investigación que aborden a urxencia do COVID-19. O obxectivo é incrementar a capacidade dos proxectos para avanzar con éxito no desenvolvemento de solucións innovadores para frear o COVID-19. Así, a Fundación “La Caixa” financiará proxectos excelentes de probada relevancia social e con potencial de innovación para a creación de solucións para enfrontar a actual COVID-19, así como outras posibles futuras pandemias.

A convocatoria CaixaImpulse Express COVID-19 está dirixida a emprendedores de investigación pertencentes a universidades, hospitais e organizacións non gobernamentais.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 15 de abril.

Máis información

LER MÁS

O investigador do CITIC Guillermo López Taboada impartiu unha charla o pasado 11 de marzo no Centre for Advanced Computational Science (CfACS) da Manchester Metropolitan University (Reino Unido), onde realizou unha estancia de investigación de dous meses. Na charla, o investigador resumiu o traballo realizado durante este período, que se centrou en estudar o potencial da análise masiva de datos para a Mobilidade como Servizo (MaaS) e o seu impacto nunha economía baixa en carbono.

Guillermo López Taboada cooperou nesta estancia con investigadores do CfACS, traballando con datos das axencias de transporte urbano co obxectivo de proporcionar indicadores de eficiencia e sustentabilidade en tres cidades europeas que son punta de lanza neste tema, grazas aos seus múltiples proxectos H2020 en mobilidade intelixente (Mánchester), iniciativas open data (Londres) e a ser o principal laboratorio mundial de mobilidade persoal eléctrica a través do car/moto/scooter-sharing (Madrid).

LER MÁS

 • A Fundación BBVA concedeu cinco axudas a proxectos na área de Big Data entre as 93 solicitudes recibidas a nivel estatal.
 • O importe da axuda supera os 97.000 €.

A Coruña, 27 de marzo de 2020.- O Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña recibirá financiación por parte da Fundación BBVA para un proxecto de investigación na área de Big Data. O proxecto “Machine Learning on the Edge (MLoE)” ten o obxectivo de desenvolver novos sistemas de Intelixencia Artificial para obter modelos de aprendizaxe automático distribuídos sobre dispositivos de baixo rendemento computacional sen necesidade de intercambio de datos, mantendo polo tanto a privacidade dos mesmos. Ademais, permitirá desenvolver algoritmos máis sostibles en canto a consumo enerxético e impacto nas emisións de carbono. A iniciativa do CITIC foi unha das cinco escollidas pola Fundación BBVA entre as 93 solicitudes recibidas a nivel estatal. Con esta axuda, o CITIC consigue a captación de fondos por un total de 97.092,44 €.

O investigador principal do proxecto é Óscar Fontenla, e forman parte do equipo as investigadoras Amparo Alonso Betanzos, Bertha Guijarro Berdiñas, Elena Hernández Pereira, Noelia Sánchez Maroño, Beatriz Pérez Sánchez, Verónica Bolón Canedo e Laura Morán Fernández, integrantes das áreas de Intelixencia Artificial e Ciencia e Enxeñaría de Datos do CITIC.

Modelos de aprendizaxe automático máis sostibles

Os modelos de aprendizaxe automático son capaces de resolver tarefas complexas entrenándose sobre grandes cantidades de datos, e son útiles en canto a resolución dunha ampla variedade de problemas. Pero, para poder “aprender”, estes modelos precisan largos procesos de cálculo que consumen moitos recursos computacionais aloxados en grandes centros de cómputo, que supoñen un gran consumo enerxético a nivel mundial. En 2016 supuxeron arredor do 3 % do consumo eléctrico do planeta.

Desta forma, o proxecto “Machine Learning on the Edge (MLoE)” desenvolverá novos modelos que poidan ser distribuídos sobre pequenos dispositivos de cómputo perimetral cun baixo consumo eléctrico, como, por exemplo, as placas Raspberry PI. Estes métodos terán aplicación directa en multitude de aplicacións, entre elas, o mantemento preditivo de maquinaria industrial, a medicina preventiva e o procesamento de datos en Smart Cities.

Sobre o CITIC

O CITIC é un Centro de Investigación de Galicia que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, no ano 2016 a Xunta de Galicia recoñece ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019 pola súa traxectoria científica. En 2019 renova esta acreditación e pasa a denominarse Centro de Investigación de Galicia. A actividade científica do CITIC estrutúrase en catro áreas de investigación principais: Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxeñaría de Datos; Computación de Altas Prestacións e Servizos e Redes Intelixentes; e unha área de investigación transversal a todas elas, a de Ciberseguridade. Un dos obxectivos do CITIC pasa por poñer ao alcance da sociedade os resultados das súas investigacións, polo que no centro promóvense accións de ciencia cidadá e actividades divulgativas que potencien as vocacións científicas e garantan a renovación do talento no ámbito das TIC.

LER MÁS

O CITIC está desenvolvendo o proxecto de transferencia CADIA: Sistema de axuda á detección de diversas patoloxías baseándose na análise de imaxes con técnicas de Intelixencia Artificial, liderado polos investigadores Marcos Ortega e Jorge Novo, en colaboración coa UTE formada polo Centro Tecnolóxico Vasco Vicomtech, especializado Artificial Intelligence, Visual Computing & Interaction, e a empresa aragonesa Inycom, que ofrece solucións e servizos tecnolóxicos e innovadores no ámbito da saúde.

O obxectivo da colaboración é desenvolver un sistema de axuda á detección precoz de cancro de mama, entre outras patoloxías, baseado en técnicas de Intelixencia Artificial aplicada á saúde para o Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Así, desenvolverase e validará unha metodoloxía de detección e conteo de núcleos celulares en imaxes histopatolóxicas tinguidas mediante hematoxilina e eosina e almacenadas nunha estrutura DICOM WSI.

Este proxecto de transferencia enmárcase na modalidade de compra pública innovadora impulsada no marco de Código 100, un proxecto financiado nun 80 % polo FEDER no marco do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a través do convenio de colaboración co Ministerio de Ciencia e Innovación.

LER MÁS

O CITIC está desenvolvendo o proxecto DIMAIN: Análise funcional para o deseño dunha marquesina interactiva, un proxecto de transferencia co Concello da Coruña que ten o obxectivo de favorecer a mobilidade urbana sostible. Desta forma, o CITIC colaborará co concello local na análise do estado da arte, avaliación do mercado e análise funcional para o deseño tecnolóxico dunha marquesina interactiva, así como o deseño das canles de información necesarios vinculados ao mesmo. A nova marquesina tamén permitirá analizar o fluxo de viaxeiros e medir a calidade do aire.

O alcance deste proxecto pasará por ofrecer información relevante en tempo real e contextualizada ao momento xeográfico no que se sitúa o punto de información intelixente. Ademais, a información non será nun só sentido, como ten lugar na actualidade, senón que permitirá que os usuarios dos servizos poidan comunicarse coa administración e con outros usuarios. Neste sentido, a información será dinámica, integrada e multicanle, adaptándose a distintos dispositivos tanto colectivos como persoais.

LER MÁS

 • A iniciativa ten o obxectivo de axudar ao Goberno a atopar solucións ante a crise sanitaria orixinada polo Covid-19.

A Coruña, 23 de marzo de 2020.- O investigador do Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, acaba de ser nomeado polo Comité Español de Matemáticas (CEMat) presidente do comité de expertos da iniciativa “Acción Matemática contra o Coronavirus”, que ten o obxectivo de axudar ao Goberno de España a atopar solucións ante a crise sanitaria orixinada polo virus Covid-19, aportando conclusións e recomendacións dende o ámbito das matemáticas.

Así, este comité de expertos poñerá á disposición das autoridades a súa capacidade de análise e modelización para comprender o problema que está sufrindo a nosa sociedade co Covid-19. A partir dos datos facilitados polo Goberno sobre a evolución da pandemia, microdatos dos casos diagnosticados, recursos dispoñibles, ficheiros Big Data de mobilidade, etc., o comité elaborará a modelización matemática da pandemia para, a partir de aí, establecer previsións de evolución que permitirán a planificación óptima dos recursos.

Ricardo Cao é investigador da área de Ciencia e Enxeñaría de Datos do CITIC e membro do comité de dirección do centro, así como catedrático da área de Estatística e Investigación Operativa da UDC, editor de diferentes revistas científicas de prestixio internacional e membro de numerosas sociedades que traballan no ámbito da estatística e a investigación operativa.

O Comité Español de Matemáticas está formado polas sociedades científicas españolas no ámbito das Matemáticas: Real Sociedad Matemática Española (RSME), Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM), Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) e Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT).

Sobre o CITIC

O CITIC é un Centro de Investigación de Galicia que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, no ano 2016 a Xunta de Galicia recoñece ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019 pola súa traxectoria científica. En 2019 renova esta acreditación e pasa a denominarse Centro de Investigación de Galicia. A actividade científica do CITIC estrutúrase en catro áreas de investigación principais: Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxeñaría de Datos; Computación de Altas Prestacións e Servizos e Redes Intelixentes; e unha área de investigación transversal a todas elas, a de Ciberseguridade. Un dos obxectivos do CITIC pasa por poñer ao alcance da sociedade os resultados das súas investigacións, polo que no centro promóvense accións de ciencia cidadá e actividades divulgativas que potencien as vocacións científicas e garantan a renovación do talento no ámbito das TIC.

LER MÁS

O Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publica unha convocatoria urxente de expresións de interese para o financiamento extraordinario de proxectos de investigación sobre SARS-COV-2 e a enfermidade Covid-19, co obxectivo de aportar coñecemento a curto prazo sobre o virus, así como solucións para un mellor manexo da enfermidade e o seu impacto nas persoas, para contribuír a un tratamento eficiente.

As propostas deben ser axeitadas á situación de urxencia e, xa que logo, que permitan unha implementación e posta en marcha inmediata no Sistema Nacional de Saúde, con resultados concretos, temperáns e aplicables á situación actual.

O alcance destas propostas poderá ser:

 1. Técnicas de diagnóstico virolóxico rápido do COVID-19, escalables industrialmente e aplicables á asistencia sanitaria, con orientación prioritaria cara ao diagnóstico dos estadios precoces da infección en humanos e que permitan predicir gravidade con fins de estratificación asistencial.
 2. Caracterización clínica-biolóxica-molecular da enfermidade COVID-19, estadios, estratificación pronóstica e complicacións.
 3. Desenvolvemento de terapias innovadoras, novas moléculas antivirais, antisépticos e desinfectantes fronte ao SARS-CoV-2. Estudos de resistencia antiviral. Efectividade de intervencións non farmacolóxicas, profilácticas e terapéuticas.
 4. Caracterización do virus SARS-CoV-2, coñecemento da variación xenética e antixénica do SARS-CoV-2 así como da resposta inmunolóxica ao virus SARS-CoV-2 e da interacción virus-hóspede.
 5. Desenvolvemento de vacinas, eficacia e aplicabilidade.
 6. Vixilancia epidemiolóxica do COVID-19 e epidemioloxía molecular: incidencia da mortalidade e morbilidade. Factores ambientais e sociais da propagación. Factores de risco e dinámica poboacional da infección polo SARS-CoV-2.
 7. Impacto socio-económico do COVID-19. Utilización de recursos de atención primaria, recursos hospitalarios xenerais e recursos de coidados críticos.
 8. Intelixencia artificial e análise masiva de datos integrados orientados ao control epidemiolóxico da enfermidade COVID-19.

Máis información

LER MÁS

A investigadora do CITIC Wende Safari foi galardoada cun dos premios da Young Statistician Showcase Competition polo seu traballo Nonparametric estimation of mixture cure model when cure status is partially known, que se presentará na 30th International Biometric Conference (IBC). O acto celebrarase en Seúl do 5 ao 10 de xullo e nel presentaranse os 5 papers premiados a nivel mundial.

No seu traballo propóñense metodoloxías para analizar tempos de vida, por exemplo, ata a morte dun paciente por unha determinada enfermidade ou o fallo dun dispositivo por unha determinada causa, nun contexto totalmente novidoso, que é cando se sabe que algúns individuos están “curados” porque nunca experimentarán o evento de interese.

LER MÁS

Debido á declaración do estado de alarma, a Universidade da Coruña a través da “RESOLUCIÓN REITORAL DO 15 DE MARZO DE 2020 DE ADAPTACIÓN E ESCLARECEMENTO DO PECHE DE EDIFICIOS E CENTROS DA UDC ÁS NOVAS MEDIDAS ADOPTADAS POLOS GOBERNOS ESPAÑOL E GALEGO” resolveu o peche das instalacións da Universidade, polo que o CITIC permanecerá pechado ata novo aviso.

Así, todo o persoal do CITIC deberá permanecer nos seus domicilios en réxime de traballo non presencial ou, en todo caso, localizable. Con carácter excepcional, o persoal deberá acudir presencialmente ao seu posto de traballo cando fose requerido polas persoas responsables do seu servizo ou unidade para atender necesidades inaprazables.

Con respecto ao procedemento de acceso ao CPD do CITIC, continuarase co trámite establecido habitualmente: o persoal autorizado antes de entrar ao CPD debe comunicarllo ao persoal de seguridade do CITIC e acceder ao mesmo o tempo imprescindible para solucionar a súa incidencia.

Dende o comezo da alerta sanitaria, o obxectivo do CITIC é velar pola seguridade e a protección do seu equipo, de acordo coa información, recomendacións e protocolos activados polo Goberno e a Xunta de Galicia.

Dende o CITIC gustaríanos facer un chamamento para o cumprimento das directrices marcadas polas autoridades sanitarias para conseguir, entre todos, volver á normalidade o antes posible.

Tamén nos gustaría destacar a nosa disposición para a colaboración con institucións para a implementación de medidas que permitan solucionar esta situación, ás que ofrecemos o noso coñecemento e capacidades.

Moitas grazas polo voso apoio e comprensión.

LER MÁS

O investigador do CITIC Fidel Cacheda asistiu o pasado mes de febreiro en Bruxelas á reunión dun comité de expertos do WG6 da European Cyber Security Organization (ECSO). O encontro tivo o obxectivo de traballar nas prioridades en ciberseguridade para o Horizon Europe e para o Digital Europe Programme.

O WG6 é un dos grupos de traballo composto polos membros de ECSO que abordan temas centrados en Tecnoloxías de Seguridade Cibernética. O principal obxectivo de ECSO é desenvolver un ecosistema europeo de ciberseguridade competitivo, apoiar a protección do mercado único dixital europeo con solucións confiables de ciberseguridade e contribuír ao avance da autonomía dixital europea.

LER MÁS

O CITIC colaborou na organización da V Jornada de la Asociación Salud Digital: Salud Digital y Sostenibilidad 2030 que tivo lugar o pasado mes de febreiro en Madrid. Os integrantes do CITIC Marcos Ortega e Pablo Guillemette asistiron ao acto, cuxa temática principal xirou en torno á Intelixencia Artificial útil e aplicada no ámbito da saúde. Especialmente fixo fincapé nas posibilidades que ofrece a IA no diagnóstico precoz e a medicina preventiva e o seu papel na sustentaibilidade dos sistemas sanitarios.

A Xornada tivo o obxectivo de propoñer iniciativas para a continuidade do noso modelo de benestar a través da transformación dixital en Saúde, poñendo de relevo os retos, desafíos e avances que se están alcanzando no ámbito da Saúde Dixital e compartindo experiencias de éxito doutros países.

Os integrantes do CITIC Marcos Ortega e Pablo Guillemette xunto ao presidente da Asociación de Salud Digital, Jaime del Barrio Seoane

LER MÁS

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) convocan a sexta edición dos Premios de Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2020, que teñen o obxectivo de recoñecer o traballo do persoal investigador e dos/as empresarios/as que apostan pola transferencia de coñecemento como base para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia.

Os premios convócanse en tres modalidades:

 • Premio “Francisco Guitián Ojea”, a un traballo de investigación aplicada. Recoñece o éxito dun grupo de investigación na creación dunha tecnoloxía aínda non transferida e da que se deriven claras aplicacións para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia.
 • Premio “Fernando Calvet Prats” a un caso de éxito de transferencia de tecnoloxía promovido por un grupo de investigación. O premio irá destinado ao grupo de investigación creador da tecnoloxía transferida con máis éxito ao sector empresarial. 
 • Premio “Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de éxito empresarial de implantación de tecnoloxía transferida. Concederaselle á empresa que acredite a mellor implantación de tecnoloxía transferida desde un grupo de investigación galego.

O prazo para a presentación de candidaturas está aberto ata o 30 de abril.

Máis información

LER MÁS

A Fundación Talgo lanzou a convocatoria da segunda edición do Premio Talgo á Excelencia Profesional da Muller na Enxeñaría, dirixido a mulleres de referencia que consigan grandes logros e recoñecementos na organización na que se desenvolven profesionalmente no ámbito da Enxeñaría. Así, este galardón busca premiar a enxeñeiras que fomentan as vocacións STEM entre as mulleres.

O premio é de ámbito nacional e ten como obxectivo contribuír a superar a barreira da desigualdade social existente entre homes e mulleres en España, así como fomentar e valorar a relevancia e importancia da muller tanto na enxeñaría, como na Industria, recoñecéndose tamén o seu traballo e dedicación.

O prazo de inscrición está aberto ata o 31 de marzo.

Máis información

LER MÁS

 • O acto de ingreso tivo lugar este mércores en Santiago de Compostela.
 • A investigadora do CITIC é a primeira catedrática de Astrofísica en Galicia.

A Coruña, 5 de marzo de 2020.- A investigadora do Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña, Minia Manteiga, acaba de ingresar na Real Academia Galega de Ciencias. O acto tivo lugar este mércores no Pazo de San Roque de Santiago de Compostela. A investigadora é a primeira catedrática de Astrofísica en Galicia, especialista en evolución estelar, astrofísica espacial e Big Data Astronomy, e docente na Escola Superior de Náutica e Máquinas da UDC.

Minia Manteiga forma parte do Grupo Galego da Misión Espacial Gaia, un ambicioso proxecto da Axencia Espacial Europea que ten como obxectivo crear un mapa tridimensional da Vía Láctea. Tamén é colaboradora da Axencia Estatal de Investigación, presidenta do Grupo de Astrofísica (GEA) da Real Sociedade Española de Física, membro da Sociedade Española de Astronomía (SEA), da Unión Astronómica Internacional (IAU) e da Sociedade Europea de Astronomía (EAS).

O discurso de toma de posesión de Minia Manteiga como nova académica levou por título “Gaia: O primeiro censo de estrelas da Vía Láctea en seis dimensións”.

A Real Academia Galega das Ciencias (RAGC) ten como obxectivo promover a ciencia e a tecnoloxía e a súa influencia na sociedade, difundindo a cultura e os valores científicos para contribuír ao desenvolvemento social e económico de Galicia.

Sobre o CITIC

O CITIC é un Centro de Investigación de Galicia que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, no ano 2016 a Xunta de Galicia recoñece ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019 pola súa traxectoria científica. En 2019 renova esta acreditación e pasa a denominarse Centro de Investigación de Galicia. A actividade científica do CITIC estrutúrase en catro áreas de investigación principais: Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxeñaría de Datos; Computación de Altas Prestacións e Servizos e Redes Intelixentes; e unha área de investigación transversal a todas elas, a de Ciberseguridade. Un dos obxectivos do CITIC pasa por poñer ao alcance da sociedade os resultados das súas investigacións, polo que no centro promóvense accións de ciencia cidadá e actividades divulgativas que potencien as vocacións científicas e garantan a renovación do talento no ámbito das TIC.

LER MÁS

Hoxe celébrase na Facultade de Informática da UDC a Xornada Anita Borg 2020, que conta coa colaboración do CITIC. O fío conductor é “Mulleres relevantes na informática de onte e de hoxe”.

Durante a mañá, terán lugar diferentes charlas divulgativas por parte de profesoras da FIC, que versarán sobre unha figura histórica femenina, como Ángela Ruiz, Radia Perlman, Margaret Hamilton, Hedy Lamar e María Wonenburger, entre outras. Tamén se presentarán as iniciativas Inspira STEAM, UDC Big Bang e Hello, sisters!.

Durante a tarde realizaranse dúas charlas técnicas, por parte de Gema Mariño, desarrolladora de software en Imatia, e Bárbara Román, cofundadora de NoLegalTech.

LER MÁS

 • A elaboración da guía foi dirixida pola investigadora do CITIC Thais Pousada e editada pola Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM).
 • O director do CITIC anunciou a súa intención de acadar un convenio de colaboración con ASEM.

A Coruña, 2 de marzo de 2020.- O Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña acolleu esta mañá a presentación da guía “Conducir desde a diversidade. Potenciando a autonomía na comunidade”, a única guía que existe a nivel nacional sobre condución adaptada para persoas con enfermidades neuromusculares. O traballo foi elaborado baixo a dirección da investigadora do CITIC Thais Pousada, coa participación de investigadoras da área de investigación de Intelixencia Artificial do CITIC xunto con alumnas do Grao de Terapia Ocupacional da UDC, e editada pola Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM). O director do CITIC, Manuel F. González Penedo, amosou a disposición do centro de acadar un convenio de colaboración con esta entidade para poder desenvolver outros proxectos similares no futuro e seguir traballando neste eido.

O reitor da UDC, Julio Abalde, presidiu a mesa de apertura do acto, e destacou que as “novas tecnoloxías deben ter alma”, e que se debe “transmitir o coñecemento a sectores que non teñen tanta facilidade para o seu acceso”. Pola súa banda, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da UDC, María Jesús Movilla, quixo salientar que o equipo de traballo estivo formado por investigadoras, poñendo en valor a presencia de mulleres neste campo, e que a Universidade debe “traballar conxuntamente para xerar recursos que podamos poñer á disposición da sociedade”.

A investigadora do CITIC Thais Pousada realizou a presentación da guía, cuxo obxectivo é mellorar as necesidades informativas das persoas con diversidade funcional, promover accións para mellorar a súa calidade de vida e fomentar a súa participación social. A guía responde a preguntas comúns respecto á obtención do permiso de conducir para persoas con enfermidades neuromusculares e ofrece información detallada sobre as posibilidades de adaptación do coche.

Para finalizar, fíxose unha demostración de dous vehículos adaptados por parte de persoas usuarias de ASEM, amosando as adaptacións levadas a cabo para o acceso e condución dos mesmos.

Sobre o CITIC

O CITIC é un Centro de Investigación de Galicia que potencia o avance e a excelencia en I+D+i aplicado ás TIC. Impulsado pola Universidade da Coruña, no ano 2016 a Xunta de Galicia recoñece ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia 2016-2019 pola súa traxectoria científica. En 2019 renova esta acreditación e pasa a denominarse Centro de Investigación de Galicia. A actividade científica do CITIC estrutúrase en catro áreas de investigación principais: Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxeñaría de Datos; Computación de Altas Prestacións e Servizos e Redes Intelixentes; e unha área de investigación transversal a todas elas, a de Ciberseguridade. Un dos obxectivos do CITIC pasa por poñer ao alcance da sociedade os resultados das súas investigacións, polo que no centro promóvense accións de ciencia cidadá e actividades divulgativas que potencien as vocacións científicas e garantan a renovación do talento no ámbito das TIC.

LER MÁS

O luns 2 de marzo presentouse no CITIC a guía “Conducir desde a diversidade. Potenciando a autonomía na comunidade”, elaborada por investigadoras da área de Intelixencia Artificial do CITIC xunto con alumnas do Grao de Terapia Ocupacional da UDC, dirixidas por Thais Pousada, e editada pola Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM).

A apertura do acto foi a cargo do reitor da UDC, Julio Abalde; a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da UDC, María Jesús Movilla; o director do CITIC, Manuel F. González Penedo; e o presidente de ASEM Galicia, Manuel Rego.

A investigadora do CITIC Thais Pousada foi a encargada de realizar a presentación da guía, que ten o obxectivo de responder a preguntas comúns respecto á obtención do permiso de conducir para persoas con enfermidades neuromusculares e ofrecer información detallada sobre as posibilidades de adaptación do coche. O documento tamén contén recomendacións sobre estratexias, dispositivos tecnolóxicos e adaptacións para mellorar a seguridade na condución e a mobilidade xeral da persoa con diversidade funcional.

Para finalizar, realizouse unha demostración de dous vehículos adaptados por parte de persoas usuarias, que mostraron as adaptacións para o acceso e a condución levadas a cabo nos seus vehículos e explicaron como iso supuxo unha mellora significativa na súa participación na comunidade.

Máis información

LER MÁS

A investigadora do CITIC Minia Manteiga ingresará na Real Academia Galega de Ciencias o próximo 4 de marzo. A investigadora é a primeira catedrática de Astrofísica en Galicia e participa na Misión Espacial Gaia, un ambicioso proxecto da Axencia Espacial Europea que ten como obxectivo crear un mapa tridimensional da Vía Láctea.

O acto terá lugar no pazo de San Roque de Santiago a partir das 19:00 h. O discurso de Minia Manteiga levará por título “Gaia: O primeiro censo de estrelas da Vía Láctea en seis dimensións”.

LER MÁS

A investigadora do CITIC e directora do Campus Innova da UDC, Susana Ladra, impartiu recentemente diferentes charlas de divulgación científica en centros de educación secundaria de Galicia, enmarcadas no programa de futuros estudantes, organizado polo Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE) da UDC.

A charla, que leva por título “A nosa pegada dixital en Internet: canto saben de nós e para que ou usan”, ten o obxectivo de visibilizar o valor dos datos xerados coas nosas interaccións en Internet. A investigadora explicou conceptos básicos como o Big Data e Internet das Cousas, e sinalou os diferentes usos que fan as empresas e os gobernos con estes datos: desde recomendación de produtos e persoalización de anuncios, ata detección de fraudes, resolución de crimes, vixilancia e posible manipulación de eleccións.

Susana Ladra tamén fixo chegar ao alumnado a necesidade de formación de profesionais neste ámbito da Ciencia e Enxeñería de Datos.

CPI O Cruce (Cerceda)

IES Ramón Caamaño (Muxía)

IES Castro da Uz (As Pontes)

IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño)

LER MÁS

Os investigadores en Procesamento da Linguaxe Natural do CITIC Carlos Gómez, David Vilares e Daniel Fernández González, asistiron en Nova York á 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), congreso de referencia na investigación en Intelixencia Artificial. Alí presentaron dous traballos sobre análise sintáctica desenvolvidos no marco da ERC Starting Grant FASTPARSE.

 • “Discontinuous Constituent Parsing with Pointer Networks”: onde se presenta unha nova arquitectura de rede capaz de xerar as representacións de constituíntes discontinuos máis precisa ata a data.
 • “Parsing as pretraining”: onde se describe como lograron levar a cabo unha análise sintáctica completa baseándose unicamente en arquitecturas de preentrenamento.

LER MÁS

A Xunta de Galicia convocou as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas das universidades do Sistema Universitario Galego, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i para 2020.

Así, poderase concorrer a estas axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas do Sistema galego de I D i en tres modalidades:

 • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva
 • Modalidade B: Grupos con potencial crecemento
 • Modalidade C: Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente

O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte á publicación da orde no DOG (17/02/2020).

Máis información

LER MÁS

No marco do ECAI 2020, as investigadoras do CITIC Bertha Guijarro e Verónica Bolón organizan o workshop Trustworthy AI: challenges in Financial Technology (TrustFinTechAI). Pola súa banda, o membro do Comité Externo do CITIC Antonio Bahamonde organiza o workshop Art and Artificial Intelligence: a disruptive joint venture (Art)^2Int.

Estas dúas actividades únense ao Workshop on Declarative Problem Solving, promovido polo investigador do CITIC Pedro Cabalar, e ao Workshop on Hybrid Intelligence for Natural Language Processing Tasks, impulsado polos investigadores Marcos García e Patricia Martín.

O ECAI 2020 - 24th European Conference on Artificial Intelligence terá lugar en Santiago de Compostela do 8 ao 12 de xuño. Trátase da conferencia europea sobre Intelixencia Artificial de maior prestixio, e dá a oportunidade de coñecer os avances mundiais neste campo a través de conferencias con investigadores de alto nivel internacional e diferentes profesionais do mundo académico.

LER MÁS

Un grupo de investigadores da área de Intelixencia Artificial do CITIC, representados por Bertha Guijarro, forma parte da Rede Nacional sobre Intelixencia Artificial en Biomedicina (IABiomed-net) como expertos en IA aplicada á Biomedicina, xunto con outros 12 grupos de investigación. En xaneiro celebrouse unha reunión para a posta en marcha da rede, que tivo lugar no Centro de Tecnoloxía Biomédica da Universidade Politécnica de Madrid.

Durante a xornada debateuse sobre liñas de actuación para consolidar a IA no ámbito Biomédico a nivel nacional e definíronse estratexias para estreitar as colaboracións entre os diferentes grupos de investigación que integran a rede IABiomed-net. Igualmente, é un obxectivo fundamental dar respostas ás demandas da cidadanía sobre os grandes retos sociais que implica a implantación da IA no ámbito Biomédico.

A rede, financiada polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, ten nas súas bases o compromiso de actuar como axente integrador e inclusivo de todos os grupos españois de I+D+I punteiros na aplicación de tecnoloxías de Intelixencia Artificial (incluíndo a Aprendizaxe Automática e o Procesamento da Linguaxe Natural) á resolución de problemas no ámbito biomédico.

LER MÁS

Xa está aberta a convocatoria das Bolsas Iberoamérica Santander Investigación para o curso 2020/21, de acordo do convenio asinado entre o Banco Santander e a Universidade da Coruña. O obxectivo do programa é reforzar a mobilidade e o intercambio de profesores e investigadores mozos e alumnado de doutoramento entre universidades e centros de investigación iberoamericanos.

Convócanse dúas bolsas: unha a un membro do PDI e outra a un/unha estudante de doutoramento. Os destinos serán centros de investigación ou universidades iberoamericanas distintas ás do país de orixe e de Portugal.

O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o 16 de marzo.

Máis información

LER MÁS

O pasado 10 de febreiro unha delegación do CITIC visitou o CEGADI (Centro Galego de Desenvolvemento Integral) para coñecer de cerca o proxecto de Innovación en Autonomía Persoal que está desenvolvendo COGAMI en Santiago de Compostela.

Á visita e posterior reunión asistiron por parte do CITIC, o director, Manuel F. González Penedo; o subdirector, Javier Pereira; o responsable de Transferencia Tecnolóxica e Innovación, Manuel Bustabad; e a investigadora Thais Pousada. Por parte de COGAMI participaron no acto a coordinadora de Áreas de COGAMI, Charo Lema; a coordinadora do área de Autonomía Persoal, Juani Tubío; e a coordinadora do área de Proxectos e Persoal do CEGADI, Catuxa Pereira.

Na reunión de traballo puidéronse coñecer os recursos tecnolóxicos que están utilizando neste innovador proxecto onde se utiliza a realidade virtual e a impresión aditiva 3D, entre outras tecnoloxías, así como en que aspectos o CITIC pode colaborar en desenvolver tecnoloxías aplicadas ao ámbito da autonomía persoal. Así mesmo, definiuse un calendario para seguir avanzando nesta colaboración e abordar proxectos máis ambiciosos con financiamento de convocatorias públicas competitivas nacionais ou internacionais.

Esta actuación enmárcase no plan de traballo definido mediante o convenio de colaboración asinado entre o CITIC e COGAMI en abril de 2019 e é continuación da xornada de formación no ámbito TIC que desde o CITIC se impartiu ao persoal de COGAMI o pasado mes de xaneiro.

LER MÁS

Os investigadores do CITIC Marcos Ortega Hortas e Jorge Novo Buján foron invitados a formar parte do comité Task Force on Evolutionary Computer Vision and Image Processing da prestixiosa Computational Intelligence Society (CIS) de la IEEE.

O principal obxectivo deste grupo de traballo é promover a investigación sobre a visión por computador e o procesamento de imaxes, facilitando a transferencia de coñecementos e a colaboración a nivel internacional entre investigadores de diferentes disciplinas da IEEE CIS tales como Soft Computing, Computer Vision, Deep Learning, Medical Imaging, Pattern Recognition ou Signal Processing. Polo tanto, unha das súas principais tarefas é participar na organización de eventos relacionados tematicamente como, por exemplo, sesións e números especiais en conferencias e revistas relacionadas coas temáticas de traballo.

Neste sentido, actualmente ambos investigadores participan como editores invitados, coa colaboración do coordinador do grupo de traballo, na organización do número especial da revista Applied Sciences, titulado “Computer-aided Biomedical Imaging 2020: Advances and Prospects”.

 

LER MÁS

Con motivo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, a investigadora do CITIC Laura Castro participou na Iniciativa 11 de febreiro impartindo a charla “De Elviña á NASA” para o alumnado de 3º e 4º de ESO do IES Plurilingüe Elviña, centro do que ela mesma foi alumna.

Ao redor de 100 estudantes asistiron á charla, que tivo un importante compoñente participativo e que versou sobre os sistemas distribuídos, poñendo exemplos baseados en materias coas que están familiarizados, como as redes sociais, para facilitar a súa comprensión.

Desde a Iniciativa 11 de febreiro foméntase a organización de actividades de educación e sensibilización pública que axuden a lograr unha maior participación e progreso das mulleres e as nenas na ciencia. As actividades realízanse do 1 ao 15 de febreiro de cada ano e a coordinación corre a cargo de mulleres científicas de diferentes puntos de España.

LER MÁS

A Facultade de Informática da UDC celebra este sábado unha xornada de portas abertas, orientada a estudantes, profesores, orientadores e familiares, na que se celebrarán talleres, presentarase a oferta académica do centro e realizarase unha visita guiada ás instalacións da Facultade. O CITIC participará a través dun stand no que se mostrarán aos visitantes diferentes tecnoloxías desenvolvidas polos investigadores do centro, como o robot Robobo, unha impresora 3D e un dron para posicionamento en interiores, entre outros.

Ademais, os investigadores do CITIC Susana Ladra e Ricardo Cao ofrecerán as charlas divulgativas “Big Data e xenómica” e “Análise de datos para a detección de impurezas no combustible para a aviación”, respectivamente.

O CITIC tamén colabora na Hora do Código, un evento dirixido a nenos e nenas de entre 8 e 12 anos para que traten de aprender conceptos fundamentais de programación.

LER MÁS

Os investigadores do CITIC Ricardo Cao Abad, Ana López Cheda, Inés Barbeito Cal e Rebeca Peláez Suárez impartiron o pasado martes unha actividade de análise de datos con estudantes de primeiro de bacharelato do IES Miraflores de Oleiros, dentro do programa STEMbach. A actividade continuará o vindeiro martes 11.

Os estudantes tiveron a oportunidade de realizar un caso práctico cos investigadores. Ademais, tamén foron orientados sobre a oferta académica da FIC, especialmente en relación co ámbito da ciencia e enxeñaría de datos.

O programa STEMbach, Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, foi creado ao amparo da Estratexia galega para a educación dixital, Edudixital 2020, e ten o obxectivo de promover a vocación do alumnado cara a investigación científica e tecnolóxica, mediante unha metodoloxía que facilite a incorporación e adaptación ao ensino universitario.

LER MÁS