Investigadores do CITIC da UDC avanzan nos seus resultados para a diagnose de COVID-19 en radiografías

20/07/2020 - 21 Noticias