Investigadores do CITIC coordinan a creación dun plan europeo de estudos de Intelixencia Artificial en secundaria

18/06/2020 - Código Cero