castelángalegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

RNASA

RNASA

RNASA é o acrónimo de Redes de Neuronas Artificiais e Sistemas Adaptativos, un grupo de investigación dentro do Departamento de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións e do Departamento de Medicina da Universidade da Coruña (UDC). Os membros de RNASA desenvolven as súas actividades docentes e de investigación sobre Intelixencia Artificial, especialmente na área de Sistemas Conexionistas, aplicando as Redes de Neuronas Artificiais á resolución de problemas complexos do mundo real, e abarcando, sobre todo, a área da medicina.

A investigación do grupo nos últimos anos centrouse en:

  • Intelixencia Artificial. Sistemas Conexionistas, Sistemas baseados no coñecemento, Computación Evolutiva e Creatividade Computacional.
  • Telemedicina. Desenvolvemento de aplicacións DICOM, sistemas PACS con tecnoloxía Web e interacción cos HIS/RIS. Teleasistencia de pacientes, Teleradioloxía e traballo cooperativo para o telediagnóstico, así como Teleensinanza, protección e seguridade de datos médicos.
  • Análise de imaxe dixital. Visualización intelixente con sistemas de reconstrución 3D.
  • Termalismo. Desenvolvemento de aplicacións no campo do Termalismo e as Augas Minerais.

RNASA é un equipo multidisciplinar, con parámetros cuantitativos de excelencia que permite o desenvolvemento de grandes proxectos de investigación relacionados coa Informática e o Medicamento.
Os proxectos levados a cabo dende o grupo, aplicando os últimos avances tecnolóxicos na práctica sanitaria, xeraron resultados transferibles ao entorno socio-económico. Actualmente estanse levando a cabo numerosos proxectos de investigación en colaboración con centros hospitalarios autonómicos, nacionais e do estranxeiro, para os cales se obtiveron importantes fondos internacionais, nacionais e autonómicos.

Investigador Principal: Alejandro Pazos

<< ver todoshttp://rnasa.tic.udc.es/presentacion.htmlvisitar web

O CENTRO

ÁREAS TECNOLÓXICAS

Proxectos I+D

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO