castelángalegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

Transferencia

Dende o CITIC entendemos que o proceso de transferencia de coñecemento e tecnoloxía resulta imprescindible nos seus dous modelos; transferencia interna e externa.

Realizamos diferentes actividades para fomentar a transferencia tecnolóxica e de coñecemento:

 • Acordos de cooperación entre diversas OTRIs (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) e Unidades de Transferencia para pór en común a produción científica dos diferentes Grupos de Investigación.
 • Activamos acordos con elementos vivos do sistema como as cámaras de comercio ou diferentes agrupacións empresariais.
 • Show Rooms que serven para dar a coñecer de forma práctica diferentes avances tecnolóxicos ou produtos que se atopan na pre-fase á súa comercialización
 • Workshops con empresas e grupos de investigación
 • Charlas informativas, exposicións, xornadas de portas abertas
 • Cursos formativos e colaboracións con cursos universitarios
 • Visitas a Centros tecnolóxicos, grupos de investigación externos e empresas.
 • ...

A través das actividades descritas algúns dos resultados a obter son:ç

 • Contratos de I+D
 • Proxectos con empresas
 • Patentes comercializadas ou cedidas a terceiros para a súa comercialización
 • Licencias
 • Desenvolvemento de empresas de base tecnolóxica (EBTs)
 • Acordos de colaboración con empresas e outros grupos de investigación.
 • Publicacións, eventos e actos de difusión, convenios internacionais, etc.

O obxectivo proposto mediante a transferencia tecnolóxica e de coñecemento é o de facilitar ás empresas o acceso aos resultados dos grupos de investigación que conforman o CITIC co fin de que poidan incorporalos ao seu sistema produtivo, beneficiándose dun valor engadido.

O CENTRO

ÁREAS TECNOLÓXICAS

Proxectos I+D

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO