A investigación básica e aplicada desenvolvida polos investigadores do CITIC nos proxectos de I+D é fundamental para incrementar o coñecemento do centro, que é o intanxible máis importante co que conta.
 

Nesta sección poderás coñecer os principais proxectos que se desenvolveron no centro.