castelángalegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

Presentación Fundación CITIC de Galicia

A Fundación Centro de Investigación en Tecnoloxías dá Información e as Comunicacións de Galicia (FCITICG) é unha entidade sen ánimo de lucro e de dereito privado cuxo fin é contribuír ao fortalecemento, potenciación, crecemento e mellora da competitividade do sector TIC galego.

Obxectivos:

  1. Fomento da excelencia na investigación e a transferencia de tecnoloxía.
  2. Produción, promoción, asesoramento e divulgación do coñecemento no campo TIC.
  3.  Formación de persoal experto.

A constitución da FCITICG en novembro de 2015 responde a unha iniciativa de xuntar ás principais entidades do sector TIC galego nunha institución que conecte as capacidades de todos os axentes implicados.

 

O CENTRO

ÁREAS TECNOLÓXICAS

Proxectos I+D

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO