castelángalegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

Política de Calidade I+D+i

Seguindo a Política de Calidade da UDC e diferenciándonos en ámbito da I+D+i e a Vixilancia Tecnolóxica, implementamos un Sistema de Xestión da Calidade e I+D+i conforme ás normasUNE-EN ISO 9001:2008 e UNE 166002:2006. As nosas certificacións:

A nosa Política de Calidade baséase nun Sistema de Mellora Continua polo que empregamos o Ciclo de Deming ou ciclo PDCA como metodoloxía..

Baseamos o noso traballo nos 5 niveis de madurez promovidos polo modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) co fin de mellorar a capacidade dos procesos de desenvolvemento software.

A procura e obtención da calidade constitúe un obxectivo prioritario para os integrantes do CITIC.

O CENTRO

ÁREAS TECNOLÓXICAS

Proxectos I+D

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO