P.O. FEDER


A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria reconoñeceu ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia para o período 2016-2019. O CITIC é o único centro TIC en Galicia recoñecido con este distintivo, cofinanciado pola Xunta de Galicia e pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Coa axuda obtida o CITIC poderá consolidar o coñecemento científico avanzado e excelente das súas áreas tecnolóxicas, mellorar a profesionalización, aumentar a capacidade de transferencia tecnolóxica e potenciar a súa internacionalización.

Podes consultar as accións desenvolvidas coa financiación obtida nas seccións de Eventos e Noticias.

Os procesos de selección financiados con cargo á axuda recibida son os seguintes:

PO FEDER Galicia 2014-2020.

Operaciones cofinanciadas por la Xunta de Galicia y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el objetivo temático de “promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad”

Una manera de hacer Europa.