P.O. FEDER


A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recoñeceu ao CITIC como Centro Singular de Investigación de Galicia para o período 2016-2019. O CITIC é o único centro TIC en Galicia recoñecido con este distintivo, cofinanciado pola Xunta de Galicia e pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Coa axuda obtida o CITIC poderá consolidar o coñecemento científico avanzado e excelente das súas áreas tecnolóxicas, mellorar a profesionalización, aumentar a capacidade de transferencia tecnolóxica e potenciar a súa internacionalización.

 

Algunhas das accións levadas a cabo coa financiación obtida son as seguintes:

 

PO FEDER Galicia 2014-2020.

Operacións cofinanciadas pola Xunta de Galicia e a Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional co obxectivo temático de “promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade”

Unha maneira de facer Europa.