castelángalegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

Plan Estratéxico CITIC 2015 - 2020

Co obxectivo de impulsar a excelencia no campo do I+D+i, a dirección de CITIC desexa realizar unha profunda reflexión, que teña moi presente o contexto actual e futuro da investigación científico-tecnolóxica, a contorna política e normativa, así como as demandas da sociedade, da industria e o mercado, que permita trazar unha visión a longo prazo para o Centro e unha folla de ruta para a súa consecución.
Neste contexto, xorde a necesidade da elaboración dun plan estratéxico, cunha visión a medio-longo prazo (3-5 anos) que permita situar o CITIC na vangarda dos centros tecnolóxicos do seu perfil.
Con data do 17 de xullo de 2015 a directiva de CITIC aproba o Plan estratéxico CITIC 2020, co que o CITIC define as súas novas tres áreas tecnolóxicas (Ciencia de Datos e Información; Percepción, Cognición e Iteración; Arquitectura de Computadores, Sensórica e Comunicacións) e os seus dous  sectores funcionais (Contornas SMART e Retos sociais). 

LIÑAS ESTRATÉXICAS CITIC 2020. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS.

  • Consolidación de coñecemento científico avanzado e excelente nas áreas tecnolóxicas CITIC
  • Mellora en a profesionalización da xestión de servizos CITIC    
  • Mellora da capacidade de Transferencia Tecnolóxica do CITIC e o seu posicionamento ante a demanda da sociedade e do mercado.    
  • Ampliar o alcance internacional da actividade investigadora CITIC. 

Todo iso, aliñado co obxectivo prioritario de recoñecer o software como factor fundamental para a competitividade da industria e proporcionar as técnicas e ferramentas que permitan mellorar a capacidade para producir sistemas e servizos software de calidade en tempo e custos.

Dentro das actuacións horizontais no proceso de uso e desenvolvemento de software e que dan soporte ás diferentes liñas de I+D+i salientamos as seguintes:

  • Mellora do proceso de desenvolvemento de software
  • Vixilancia tecnolóxica
  • Interoperabilidade
  • Avaliación do rendemento
  • Seguridad

O CENTRO

ÁREAS TECNOLÓXICAS

Proxectos I+D

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO