PERSOAL DE XESTIÓN


Investigación e Calidade

Estratexia e Xestión de I+D+i

Comunicación e Divulgación

Comunicación e Divulgación

Xestión Económico/Administrativa

Xestión Económico/Administrativa

Proxectos Europeos

Transferencia Tecnolóxica e Innovación

Área de Sistemas