PERSOAL DE XESTIÓN


Estrategia de I+D+i

Investigación e Calidade

Transferencia Tecnolóxica e Innovación

Transferencia Tecnolóxica e Innovación

Comunicación e Divulgación

Comunicación e Divulgación

Xestión Económico/Administrativa

Xestión Económico/Administrativa

Área de Sistemas