PERSOAL DE XESTIÓN


Investigación e Calidade

Investigación e Calidade

Transferencia Tecnolóxica e Innovación

Transferencia Tecnolóxica e Innovación

Comunicación e Divulgación

Área de Sistemas

Xestión Económico/Administrativa

Xestión Económico/Administrativa

Xestión Económico/Administrativa