PADROADO


O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación CITIC de Galicia, segundo o establecido nos seus estatutos. Estrutúrase a partir dun padroado mixto que integra:

 
  • 11 empresas, principalmente do sector TIC, que operan en Galicia.
  • 2 colexios profesionais de enxeñeiros informáticos de Galicia (CPEIG, CPEITG).
  • O Concello de A Coruña e a Universidad da Coruña (UDC).
  • O Clúster TIC Galicia, que agrupa a meirande parte das empresas TIC galegas.