INDICADORES


O CITIC foi creado no ano 2008 pola Universidade da Coruña para impulsar a I+D+i aplicada ás TIC. Desde entón, foise consolidando como un centro de referencia, situándose á vangarda da investigación e a transferencia do coñecemento, postos ao servizo da sociedade e do desenvolvemento económico no ámbito das TIC.


 

109

Investigadores

128

Proxectos de I+D

19

Patentes concedidas

90

Rexistros de software

758

Artigos en WoS

134

Congresos organizados