castelángalegoinglés
 
 
 
CITIC - Centro de Investigación TIC  
youtube_citic  linkedin_citic   facebook_citic   twitter_citic   google+_citic  Universidade da Coruña

Percepción, cognición e interacción

  • ​Sistemas intelixentes

O sistema intelixente completo inclúe “sentidos” que lle permiten recibir información da súa contorna, actuar en función da información procesada e arquivar o resultado das súas accións. Inspeccionando a súa memoria pode aprender da súa experiencia e mellorar o seu rendemento e eficiencia.

  • Sistemas recomendadores

Os sistemas recomendadores baséanse nun tipo específico de técnica de filtro de información a partir de certos ítems, por exemplo películas, música, libros, noticias, imaxes, páxinas web etc... que son de interese para un usuario en particular. Xeralmente, un sistema recomendador compara o perfil de usuario con algunhas características de referencia dos temas e busca predicir o ranking ou ponderación que o usuario lle daría a un ítem que o sistema aínda non considerou. 

  • Visión artificial

Disciplina científica que inclúe métodos para adquirir, procesar, analizar e comprender as imaxes da realidade co fin de producir información numérica ou simbólica para que poida ser interpretada por un computador. Interveñen distintas diciplinas como a xeometría, a estatística e a física. As imaxes pódense obter por diversos medios caso de cámaras de vídeo ou escáneres médicos.

  • Localización e monitorización de movementos

Combinando técnicas de visión artificial, sistemas de aprendizaxe e sistemas intelixentes, elabóranse padróns que permiten predicir a evolución de determinadas formas ou figuras a partir dos rexistros do seu movemento.

Proxectos neste área

Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial para la detección de targets en marketing online
Tecnologías para la medicina participativa en la población mayor
Airport Pavement Index Assesment
Visualizador de datos LiDAR
Análisis de Geles 2D. Diagnóstico de enfermedad genética por análisis de expresión de proteínas
Sistema de información basado en imagen orientado al apoyo en la toma de decisiones en servicios de hemodinámica

O CENTRO

ÁREAS TECNOLÓXICAS

Proxectos I+D

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

FUNDACIÓN

CONTACTO